Shadowlands

Whitefordin perustamisjuhlat

Elokuu on edennyt jo puoleenväliin ja Whitefordissa alkaa näkymään merkkejä tulevista juhlista. Markkinapaikoille on kärrätty jo tavaraa kojujen rakentamista varten. Perustamisen vuosijuhlat ovat kaikkien huulilla ja uutiset valmisteluista ohittavat sään katujen keskustelunaiheissa. Eilisen yllättävä ja erittäin raskas rankkasade on kuulemma saanut virtaa alas saapuvat proomut juuttumaan tulvivan virran penkereille ja niiden saapumisen arvioidaan myöhästyvän päivällä. Avajaisseremoniaan on aikaa noin viikko, riippuen kauppatavaran etenemisestä, ja kaikki ovat kovin innoissaan tulevista juhlista. Huolestumista tosin aiheuttavat huhut, joiden mukaan pitkältä lännestä palanneesta tutkimusmatkailijoiden ryhmästä vain pari on ollut hengissä ja hekin vakavasti sairaina.

Comments

Belmikor Belmikor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.